logo
ÖSYM TYT ÖRNEK FEN BİLİMLERİ SORULARI
1.
Günlük yaşantıda karşılaştığımız bazı olaylarda
adezyon (yapışma), bazı olaylarda kohezyon
(birbirini tutma) olayı baskın hâlde bulunabilir.

Buna göre;

I.      yüzey gerilimi sayesinde küçük canlıların
su yüzeyinde rahatlıkla yürüyebilmesi,
II.    gaz lambalarının fitilleri yardımıyla şişedeki
gaz yağının fitilde yanan kısıma ulaşması,
III.  yarısına kadar su dolu bir bardağın içindeki
suyun; bir ucu bu bardağın içine diğer ucu
yandaki boş bardağın içine konan kağıt
havlu parçası yardımıyla boşaltılması

olaylarının hangilerinde kohezyon olayı daha
baskındır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
</script> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-3732630633018484" data-ad-slot="7954896359"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
2.
Soğuk kış günlerinde bir otomobilin, ısıl dengede
oldukları bilinen metal kaportası ile plastikten
yapılmış kapı koluna aynı anda dokunulduğunda
metal kaportanın sıcaklığı, kapı kolunun
sıcaklığından daha düşük hissedilir.

Dokunmadan önce,

I.       Metalin sıcaklığı plastiğinkine eşittir.
II.     Metalin ısısı plastiğinkine eşittir.
III.   Metalin ısı iletim hızı plastiğinkine eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
3.
Şekilde, düzlem aynaya K noktasından bakan bir
gözlemci, L noktasındaki cismin görüntüsünü S
noktasında görmektedir.Buna göre, gözlemci düzlem aynaya M
noktasından bakarsa L noktasındaki cismin
görüntüsünü hangi noktada görür?
Doğru Cevap: "E" S
Soru Açıklaması
4.
*''     25 oC’de etil alkolün buhar basıncı suyun
buhar basıncından daha büyüktür.
*''     25 oC’de gliserinin viskozitesi suyun
viskozitesinden daha büyüktür.

Buna göre, 25 oC’de etil alkol, su ve gliserin için
“moleküller arası etkileşimlerin” büyükten küçüğe
doğru dizilişi aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Gliserin > Su > Etil alkol
Soru Açıklaması
5.
 HCl’nin sulu çözeltisi ile ilgi

I.       pH’si 7’den küçüktür.
II.     Pembe turnusol kâğıdının rengini maviye
dönüştürür.
III.  Piyasa adı tuz ruhudur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
6.
Doğada, içerisinde yer alan üreme çağındaki
tüm bireyler arasında gen alışverişinin
serbestçe gerçekleşebildiği birim
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tür
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, bir hayvan hücresinin
hücre döngüsünde gerçekleşen olaylardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Orta lamel oluşumu
Soru Açıklaması
8.
Kaynama noktaları birbirinden farklı iki uçucu sıvıyı
ayırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini
kullanmak en uygundur?
Doğru Cevap: "E" Ayrımsal damıtma
Soru Açıklaması
9.
Belirli bir miktar NaCl yeterli miktarda arı suyla
karıştırılmıştır.

Bu karışımla ilgili,

I.      Oluşan karışım süspansiyon olarak
sınıflandırılır.
II.     Karışımda Na ve Cl- iyonları bulunur.
III.   Karışım elektriği iletmez

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
10.
 

    Diploit bir bireyin kromozomlarında;

I.      bir özelliği kontrol eden genin çekinik alelinin
otozomal kromozomlardan sadece birinin
üzerinde bulunması,
II.   bir özelliği kontrol eden genin çekinik alelinin
otozomal kromozomların her ikisi üzerinde
bulunması,
III. bir özelliği kontrol eden genin baskın alelinin
otozomal kromozomlardan sadece birinin
üzerinde bulunması,
IV. bir özelliği kontrol eden genin baskın alelinin
otozomal kromozomların her ikisi üzerinde
bulunması

durumlarının hangilerinde genin kontrol ettiği
çekinik özellik bu bireyde ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.