logo
Ösym Türkçe Örnek Sorular
1.
Yahya Kemal’in şiirlerini bir araya ---- Kendi Gök Kubbemiz, adını bir şiirin başlığından değil, bir
mısradan ----.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" getiren – alıyor
Soru Açıklaması
</script> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-3732630633018484" data-ad-slot="7954896359"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
2.
Arjantin’de doğan ve Arjantinli mizacı taşıyan ama
dünya edebiyatıyla büyüyen Borges’in manevi bir yurdu
yoktur
. Bu nedenle zaman ve mekânın dışında, hayalî
ve sembolik dünyalar yaratır.

Bu parçadaki altı çizili sözle Borges’le ilgili olarak
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmge dünyasının yerel bir kaynaktan beslenmediği
Soru Açıklaması
3.
(I) Adı Rahmi Kaya idi ama aile dostları, yakınları ona
"kadife yanak" derlerdi. (II) Sapsarı saçlar, kıpkırmızı
yanaklar; bal rengi, gülen gözler. (III) Yerinde
duramayan, şirin mi şirin bir afacan ama haylaz değil.
(IV) Kaybolduğunda aramaktan, ona ağabeylik
yapmaktan çocukluğumu bilemedim. (V) Gördüğüm,
bildiğim oyunların çoğunu oynamaya vakit bulamadım
çünkü ben büyüktüm, küçük kardeşime sahip
çıkmalıydım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
“sıfat tamlaması” yoktur?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
4.
Bir kedi, avına saldırmaya hazırlanırken başını ritmik
şekilde bir o yana bir bu yana sallar. Bu, birçok yırtıcı
hayvanın uyguladığı bir yöntem değil midir? Biz de
başımızı iki yana ne kadar sallarsak bir nesnenin yanal
hareketleriyle yer değiştirme derecesini o oranda
azaltabileceğimizi görürüz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Soru sıfatı
Soru Açıklaması
5.
(I) Hünkârın otağı, yıkık bir manastır avlusunun tam
ortasına kurulmuştu. (II) Kadırga yelkeninden
kesilmiş ağır atlas yapıya sahip olan otağ,
konargöçer bir saray yavrusunu andırıyordu.
(III) Giriş kapısının sağına soluna sıralanmış
nöbetçiler, dimdik duruyorlardı. (IV) Sabit bir
noktaya dikilmiş sert bakışlı bu nöbetçiler otağın bir
parçası gibiydiler. (V) Elleri kılıçlarında, kulakları
kirişte öylece hareketsiz ve sessiz bekliyorlardı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge
sıralanışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V. cümle nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
Soru Açıklaması
6.
. Beyefendi ( ) biraz gazetenizden başınızı kaldırıp
gökyüzüne bakın ( ) çevrenize, kuşlara, ağaçlara,
çocuklara ( ) Aslında yargılamak istemem sizi ama
bunca güzellik varken nasıl mahkûm edebiliyorsunuz
kendinizi yalnızlığa ( ) anlamıyorum. Yok ( ) aslında
anlıyorum. Siz sevinci unutmuşsunuz son zamanlarda.

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere,
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" (,) (;) (…) (,) (,)
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kullanımı
yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şu günlerde yayımlanan eserindeki şiirler toplu okunursa, hiç telaş etmeyen son derece dingin bir sesle karşılaşılır.
Soru Açıklaması
8.
Gündelik hayatımızda birçok problemin çözümü için
uğraşıyoruz. Bazılarımız bu durumun gelip geçici
olduğuna, bazılarımızsa her seferinde yaşanan
sıkıntının hayatımızda kalıcı izler bırakacağına
inanıyor. Problemleri yorumlama biçimimize
göre iyimser veya kötümser olarak iki gruba
ayrılıyoruz. Yaşadığınız durumdan kendinizi sorumlu
tutma eğilimindeyseniz ve bu durumun kalıcı
olacağını düşünüyorsanız buyurun, sizi kötümser
tarafa alalım. Eğer içinde bulunduğunuz durumdan
sadece kendinizin değil başkalarının da sorumlu
olabileceğini düşünüyor, sorununuzun geçici
olduğuna inanıyor ve bu durumun yaşamınızın diğer
yönlerini etkilemeyeceğini biliyorsanız o zaman
iyimsersiniz. İyimser olmanın iyi yanları ile kötümser
olmanın kötü yanlarını, hemen hepimiz günlük
hayatımızda kendi tecrübelerimizle öğreniyoruz.
Bugüne kadar bu durumun iş dünyasında kazandırıp
kaybettirdikleriyle fazla ilgilenmemiş olabiliriz ancak
yapılan araştırmalar iş hayatında karamsarların,
çaresizlik hissi yüzünden gergin bir tavır sergilediğini
ve bu sebeple de kendilerini yeteri kadar düzgün
ifade edemediklerini ve başarılı olamadıklarını
gösteriyor.

Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdakilerin
hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların olaylar karşısındaki tutumları çalışma hayatındaki performanslarını etkiler.
Soru Açıklaması
9.
Bir mahallede iki farklı kasap bulunuyordu. Birinci kasap
etlerinin kalitesini anlatmak amacıyla camına
“Etlerimizin yalnızca %25’i yağdır.” yazısını astı. İkinci
kasabın vitrininde ise “Etlerimizin %75’i yağsız
kısımlardan oluşmaktadır.” yazısı yer alıyordu. Gün
içinde yazıları inceleyen kişilerin büyük çoğunluğunun
(%82’sinin) ikinci kasabı tercih ettiği belirlendi.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Bir durumun olumlu şekilde ifade edilmesi, bireylerin dikkatini çekmede daha etkilidir.
Soru Açıklaması
10.
Mevlânâ’nın;

Şefkatte, merhamette güneş gibi ol,
Ayıpları örtmede gece gibi ol,
Keremde, cömertlikte akarsu gibi ol,
Tevazuda toprak gibi ol,
Hoşgörüde, deniz gibi ol,
Öfkede, asabiyette ölü gibi ol,
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol

sözlerinde aşağıdakilerin hangisi
vurgulanmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Sadık olma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.