logo
ÖSYM TYT ÖRNEK SOSYAL BİLİMLER SORULARI
1.
Trablusgarp Savaşı’nda İtalya, donanmasını Ege’ye
taşıyınca Osmanlı Devleti 18 Nisan 1912’den itibaren
Çanakkale Boğazı’nı uluslararası geçişlere kapatmıştır.
Ancak çıkarları zedelenen İngiltere ve Rusya’nın
ısrarları sonucunda 16 Mayıs 1912’de Boğazları tekrar
ulaşıma açmıştır.

Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" İngiltere ve Rusya’nın da savaşa katıldığına
Soru Açıklaması
</script> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-3732630633018484" data-ad-slot="7954896359"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
2.
Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919’da; komutanlara ve
mülki amirlere teşkilat kurmaları, mitingler
düzenleyerek düşman işgalini protesto etmeleri
gerektiğini bildiren genelgeyi aşağıdaki yerlerin
hangisinde yayımlamıştır?

 
Doğru Cevap: "A" Havza
Soru Açıklaması
3.
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin
aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu
söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İslamiyet’in İspanya’da yayılması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki haritada bazı yerler koyu renkle gösterilmiştir.Bu yerlerde en fazla meydana gelen doğal afet
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Deprem
Soru Açıklaması
5.
Geçmişten günümüze insanoğlunun yaşadığı mekânı
algılaması ve onun özelliklerini keşfetmesiyle doğal
kaynakların kullanımının hızla arttığı bilinmektedir.

Bu sürece bağlı olarak beşerî ve ekonomik
faaliyetler sonucu ortaya çıkan bölgelere
aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Ovalık bölgeler
Soru Açıklaması
6.
Felsefe kavramlarla iş yapan, çoğu zaman nesnesi
kavramlar olan bir düşünme etkinliğidir. Her kavram,
yaşayan, nefes alan bir varlık gibidir. Onu açıklamaya
çalışan her filozof, deyim yerindeyse bu kavrama
yeniden can verir. Platon, Descartes, Locke, Hegel gibi
filozoflar, aynı kavramları kullanıyor görünseler de hepsi
bu kavramları farklı tanımlarlar. Örneğin “idea”
kavramını Platon “var olan şeylerin ondan pay alarak
var olduğu asıl öz”, Locke “düşünürken zihnin konusunu
oluşturan tasarım”, Hegel ise “varlığın bütününde
kendisini gerçekleştiren hakikat” olarak anlatır.

Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisi
vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kavramlar filozofların düşünce sistemlerinde yeni anlamlar kazanır.
Soru Açıklaması
7.
Monet, tüm doğa resimlerinin, yapıldığı yerde
bitirilmesini savunuyordu. Bu düşünce, sadece
alışkanlıkların değişmesini ve atölyedeki rahat ortamdan
vazgeçilmesini gerektirmiyor, ister istemez yeni
tekniklerin de ortaya çıkmasına neden oluyordu. Doğa
veya konu sürekli olarak değişir; bulutlar güneşin önünü
kapatır, rüzgâr sudaki yansımayı bozar. Doğanın
kendine özgü bir anını yakalamayı ümit eden bir
ressamın boyalarını karıştırıp istediği rengi bulmaya,
hele eski ustaların yaptığı gibi kahverengi bir zemin
üstüne tabakalar hâlinde sürmeye hiç vakti yoktur.

Buna göre, Monet’in düşünceleri aşağıdaki varlık
anlayışlarından hangisiyle benzerlik gösterir?
Doğru Cevap: "B" Her şey oluş hâlindedir, diyen Herakleitos ile
Soru Açıklaması
8.
Odanın sıcak, şekerin tatlı, biberin acı olduğu yargıları
öznel yargılardır. Bunu ben her zaman böyle bulmalıyım
veya başkaları onu benim bulduğum gibi bulmalı diye bir
talebim yoktur. Bu yargılar sadece duyuların özneyle
yani benle bir ilgisini dile getirirler, bu nedenle nesne
için geçerli değildirler; bunlara “algı yargıları” adını
veriyorum. Deney yargılarında durum bambaşkadır.
Deney, bana belirli koşullarda verdiğini, her zaman bana
da herkese de verebilmelidir ve özneyle veya onun o
zamanki durumuyla sınırlı değildir.

Bu parçada yapılan ayrıma göre aşağıdakilerden
hangisi deney yargısıdır?
Doğru Cevap: "A" Masanın üzerinde bir bardak duruyor
Soru Açıklaması
9.
İbn Haldun, insanların bir arada yaşama
zorunluluğundan ortaya çıkan devlet ile insan arasında
bir benzerlik kurarak devletin insanlar gibi birtakım
gelişim evrelerinden geçtiğini savunur. Ona göre insanın
doğması, büyümesi ve sonunda ölmesi gibi devlet de
kuruluş ve zafer, gücün şahsileşmesi, maddi ve fiziki
gelişim, barış ve istikrar dönemlerinin sonunda çözülüş
ve yok oluş aşamasından geçer. Bu aşamalar, kişilerin
veya grupların isteyerek gerçekleştirdikleri veya
değiştirebilecekleri bir şey değildir. Yok olan bir devletin
yerine bir yenisi kurulur ve o da öncekiler gibi zaman
içinde ölür ve yok olur.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Devletler tek bir devlet ideasının farklı yansımalarıdır.
Soru Açıklaması
10.
Kur’an-ı Kerim; anlaşılmak için indirilmiş, doğrudan
insanın aklına hitap eden bir kitaptır. Sadece indiği
dönemin insanlarının zihin ve ruh dünyasına değil,
sonraki dönemlerde yaşayan insanlara da hitap eden bir
söyleme sahiptir. Bu yüzden Kur’an, başlangıcından
günümüze kadar “tefsir” başlığı altında yoğun bir
anlama faaliyetinin odağında yer almıştır. Bu çerçevede
çok sayıda tefsir eseri kaleme alınmış, bunlar, Kur’an’ın
eşsiz anlam hazinelerinin asla bitmeyeceğinin ve beşerî
idrak genişledikçe insanlığa yeni ufuklar
sunabileceğinin en somut göstergeleri olmuştur.

Bu parçadan hareketle tefsir eserleriyle
ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Yerel olanın, evrensel olanın önüne geçtiği metinlerdir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.